rasinys.lt

Rašyk..

Mamos pamokos

,

Mane mokė mama: nebūk durnas vaikeli,
Kas benutiktų rinkis kunigo kelią,
Dirbt nieko nereikia, tik gražiai pakalbėti,
Kiekviena davatka bus linkus padėti,
Merginos paslaptimi sutanos linkusios susivilioti,
O jei kas atsitiktų, su jomis negali susižieduoti,
Gyvensi linksmai, niekas tau nerūpės,
Mama sūnui blogo - nepalinkės..

Skaityti daugiau