rasinys.lt

Rašyk..

Gyvenims. Tarmiu meta

,

Kuoks tas GYVENIMS gal būti je šy meta y tarmiu meta, u pati esu iš žemaitijas. Dideliuoji mona genu dalis y “dūnininka“, vo iš mamelės paveldiejau „dounininku“ genu, i ta mona ruokunda bus tuki. Nagana tuo, GYVENIMA išvydau i jaunas dynas ledau pri bovusis Mažuosis Lietuvuos pasyni. Vu rast žinuot kor tas y? Aiške ka nažinuot; didele džiaugūs ka tu pačiu i istuorijis pamuokeli pravesu! Tap, ten i paminkls stuov on vyna didžiausi piliakalni Lietuvuo - vadinas Skuomunta (Skomantai), Klaipieds rajuons. Je, legėnda i knyguo y sudieta. Atvažiūkit, pažiūriesat i pamynkla, katram dvi mergelis susikėbusis stuov. Vu kuki vaizda če graži! Lonka visa matuos su upaliu, paukštele čiolb, kuky augala, vu mišks kap kvep...! Tik baise kniuise pūl – tada na GYVENIMS. Juk grieks tumet būtu arbats nepakvysti! Kiaušinyni greta patelnie pračirškinsu i pyrags keps, truopne sakau, naišbruokykit siūluomas ekskūrsijis! I mūsu suodybelie galiesat pasidairyti, ana jau dikčiuom sena, kelės kartas jau nugyvena vu da kyk nugyvens! I muolini sklepa pamatysat, sena klieteli vijuokles apaugusi su atrėmtuom druobynuom, i tukiu iduomiu žuodžiu išgirsat, katri da nu vuokiči laiku y išliki: špičbuoks – i aš sava vakus tap vadinu, reišk ka y laba pasioti, išdaigininka, šviebele- degtuka, šveicuoris – laikruodis, benkis – sūlalis, kleidi – sukneli. Ukatičiau i daugiau parašyt, nabatmenu, vu paklaust daba truopne naturu kuo (vakars juk, luovuo jau gulu). No gaila ka nen tu kėrčiu sudieti ont žuodžiu, juk skombiau būtu skaityt, je tik bova kas ukatnus iki gala ton padaryt. Pabaiga nuoru pasakyt da, ka myliekem sava GYVENIMA, sava kalba, sava, krašta, sava tarmi, sava artima, didžiūkemies ka esam mes išskirtine, nasisarmatykem ni dideli, ni maži! Juk tep y mylu ause ta mūsu šnekta! No i lauku atvažiūjančiu! Jau noj... na daba! Vasara! Ka GYVENIMS prasidies! (I eili rašykities pačiuo apačiuo...)

Žuodyns kitakalbems:

Aiške – žinoma;

Ana – jinai;

Didele – labai;

Drobynas – kopėčios;

Grieks – nuodėmė;

I – ir;

Y – yra;

Ka – kad;

Kniuisis – uodas;

Kuky- kokie;

Na – ne;

No – na;

Patelnė – keptuvė;

Rast – gal;

Ruokunda – kalba;

Skleps - rūsys;

Truopne - tikrai, rimtai;

Tuki – tokia;

Ukatyti – turėti ūpą;

Vu – o.

Skaityti daugiau